ОПЛАТА

 

61018, м. Харків Ю.А.: вул. Старицького,23, офіс 1, тел. 343-23-97

код ОКПО 37656600, п/р 26008799960466, в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» м. Київ,МФО 380838,

 свідоцтво платника єдиного  податку  Серія Б№252883 від 01.04.2013г.